Advies winningsplan Westerveld

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken over het ‘gewijzigde winningsplan Westerveld’. Het advies is ook, vooruitlopend op de besluitvorming van de minister van Economische Zaken, toegestuurd aan de betreffende gemeentes, provincies en waterschappen.

In het advies beoordeelt SodM of het gewijzigde winningsplan voldoet aan de wettelijke eisen en overeenstemt met de principes van planmatig beheer. Voor het advies van SodM is gebruik gemaakt van de expertise van TNO.

Het advies van TNO is als bijlage toegevoegd aan het advies van SodM.

Op basis hiervan heeft SodM de minister, onder voorbehoud van enkele aanvullende voorwaarden, positief geadviseerd over het winningsplan.