Prijs voor SodM'er Hans Roest

Ir. Hans Roest van SodM heeft de Professor Price Prize 2016 ontvangen voor zijn jarenlange inspanningen om de gesteentemechanica in Nederland voor maatschappelijke doeleinden toe te passen.

Hans Roest werkte van 1979 tot 2001 bij de TU Delft aan gesteentemechanica en geomechanica en ontwikkelde daar o.a. modellen om de oorzaak van geïnduceerde aardbevingen door gaswinning, zoals bijvoorbeeld in Groningen wetenschappelijk te kunnen verklaren. In zijn huidige werk bij SodM heeft hij bijgedragen aan het advies aan de Minister van Economische Zaken om de gaswinning in Groningen te verminderen en ook gelijkmatiger uit te voeren, om zo de kans op aardbevingen te verkleinen.

Bij de uitreiking van de prijs werd Hans Roest geprezen om zijn onafhankelijke houding en zijn lef om in te durven gaan tegen de heersende opinie en belangen.

De prijs werd 18 november uitgereikt door de ISRM-Ingeokring tijdens het symposium ‘Geotechnical Earthquake Engineering’ in Delft.

Prof.Price prijs Hans Roest