Westland Infra en Stedin moeten 968 slimme meters per direct vervangen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Westland Infra en Stedin gesommeerd per direct 968 slimme meters, type Landis & Gyr G4/G6 (4.2 generatie) te vervangen. Het gaat om slimme meters met een te kort aangesneden schroefdraad die gerepareerd zijn door er een adapter op te lijmen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) constateert dat noch de netbeheerders noch de fabrikant hebben aangetoond dat deze lijmverbinding aan alle veiligheidseisen voldoet. Deze netbeheerders hadden in totaal bijna 1.500 slimme meters op deze wijze gerepareerd. Hiervan hingen er nog 968 bij mensen in de meterkast. SodM neemt geen enkel risico en heeft daarom deze netbeheerders gesommeerd deze gasmeters per direct te vervangen. Bij Westland Infra gaat het om 835 slimme meters en bij Stedin om 133 slimme meters. De klanten die het betreft, zijn inmiddels benaderd door hun netbeheerder.

Te kort aangesneden schroefdraad
SodM is de lijmverbinding op het spoor gekomen naar aanleiding van een uitzending van VARABNN Kassa van 29 oktober jl. over een partij slimme meters van bovenstaand type met een te kort aangesneden schroefdraad. Deze uitzending was voor SodM reden om een onderzoek te starten naar het systeem dat netbeheerders hebben ingericht om dat ervoor moet zorgen dat de gasmeters veilig zijn, het zogeheten veiligheidsbeheerssysteem. 
In dit onderzoek komt aan bod:

  • Waarom hebben de netbeheerders het te kort aangesneden schroefdraad pas geconstateerd nadat deze meters bij mensen thuis geïnstalleerd waren?
  • Hebben de netbeheerders de juiste stappen ondernomen om het defect veilig te repareren?
  • Hoe kan het dat er meters geïnstalleerd zijn met een lijmverbinding waarvan onvoldoende is aangetoond dat deze aan alle veiligheidseisen voldoet?

Tot slot constateert SodM dat netbeheerders geen enkele toezichthouder geïnformeerd hebben over de problemen met deze slimme meter, ondanks dat er wel regelmatig overleg plaatsvond en alle netbeheerders wisten dat er veel publieke aandacht is voor de slimme meter.  

Hoe zit het met de overige meters met een te kort aangesneden schroefdraad?
De netbeheerders hebben de gasmeters met het te kort aangesneden schroefdraad door KIWA laten testen.  Deze test wijst uit dat er op korte termijn geen sprake is van een onveilige situatie. Echter, deze testen zijn niet geschikt om iets te kunnen zeggen over de lange-termijn veiligheid van deze meters. Daarom moeten alle meters met een te kort aangesneden schroefdraad op termijn vervangen worden. Omdat het belangrijk is dat burgers vertrouwen hebben in de veiligheid van hun slimme meter, heeft SodM er bij de netbeheerders op aangedrongen om deze meters versneld te vervangen. In plaats van eind 2018 hebben de netbeheerders toegezegd uiterlijk 31 maart al deze huishoudens benaderd te hebben voor vervanging van hun meter.

Hoe is het toezicht op de slimme meter geregeld?
Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de slimme meter. Het toezicht hierop is wettelijk niet eenduidig belegd bij één toezichthouder. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en SodM houden beiden toezicht op aspecten rondom veiligheid. Het Agentschap Telecom (AT) ziet toe of de gasmeters voldoen aan de formele en meettechnische eisen op basis van de metrologiewet. De toezichthouders hebben onderling afgesproken dat SodM de regie neemt in deze zaak. Waar nodig zal SodM andere toezichthouders betrekken.