Geothermieproject staakt productie aardwarmte na tussenkomst SodM

California Wijnen Geothermie (CWG) heeft de productie van aardwarmte gestaakt na een bestuurlijk gesprek met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

SodM drong hier tijdens het gesprek bij CWG op aan omwille van de veiligheid op lange termijn.

De productie van aardwarmte vond plaats vlakbij een seismisch actieve breuk (Tegelenbreuk). CWG mocht onder strenge voorwaarden tijdelijk gebruik maken van de injectieput op deze plek. Deze termijn is inmiddels verstreken. CWG heeft SodM er bovendien niet van weten te overtuigen dat zij deze put kan gebruiken op een manier die op lange termijn veilig is.

Wat was er aan de hand?

Voor geothermie wordt warm zout water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog gepompt via de productieput. Het afgekoelde water wordt via een tweede put weer terug in de grond gepompt: de injectieput.

CWG produceert sinds de zomer van 2013 aardwarmte uit de ondergrond in de plaats Grubbenvorst in Noord Limburg. CWG heeft drie putten geboord waarvan er één geheel en één gedeeltelijk verstopt zijn geraakt tijdens het testen van de putten. CWG heeft sinds december 2013, onder strenge voorwaarden, tijdelijk toestemming gekregen van SodM om de gedeeltelijk verstopte productieput (put 3) te gebruiken als injectieput voor een periode van maximaal 4 jaar. CWG kreeg een tijdelijke goedkeuring voor injectie in put 3 zodat CWG de gelegenheid en de middelen zou hebben om de verstopping in de oorspronkelijke injectieput (put 2) te verhelpen.  

Deze tijdelijke instemming en bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd in de omgevingsvergunning die verleend is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) na een positieve advisering van SodM aan EZK.

Verzoek tot aanpassing omgevingsvergunning afgewezen

Eind 2017 heeft CWG de herstelwerkzaamheden op de geheel verstopte injectieput (put 2)  definitief gestaakt en op 11 december 2017 een verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning ingediend bij het bevoegd gezag (EZK) met als doel om, na een aanpassing van put 3,  langdurig gebruik te kunnen maken van put 3 als injectieput.

In april 2018 heeft SodM aan EZK en CWG laten weten dat de door CWG voorgestelde aanpassingen aan put 3 de veiligheid, bij langdurige injectie in put 3 nabij de Tegelenbreuk, onvoldoende kan borgen en er geen concreet zicht meer is op legalisatie.

CWG staakt productie

Naar aanleiding van een bestuurlijk gesprek tussen CWG en SodM heeft CWG besloten om de tijdelijke injectie in put 3, en daarmee de winning van aardwarmte, per 10 mei 2018 te staken.

CWG onderzoekt momenteel wat haar toekomstige mogelijkheden zijn om de productie van geothermische warmte weer op te kunnen starten op haar inrichting te Grubbenvorst.