Boukje van der Lecq-Meijssen directeur Toezichtsbeleid bij SodM

Boukje van der Lecq-Meijssen wordt met ingang van 1 april 2019 benoemd als directeur Toezichtsbeleid bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Boukje van der Lecq-Meijssen werkt momenteel als hoofd bureau Ruimte en Leefomgeving bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Eerder was zij werkzaam bij andere onderdelen van de DCMR, ondermeer als hoofd Staf, Beleid en Regie. Tussen 2000 en 2006 werkte ze als clustermanager Beleid en Overheid bij de BECO Groep BV. Boukje studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie milieurecht binnen de afstudeerrichting Staat en bestuur.

Boukje van der Lecq-Meijssen: "Het krachtenveld waarbinnen SodM opereert is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vanaf 2016 heeft SodM zich meer als toezichthouder gepositioneerd en is meer in de openbaarheid getreden. De organisatie is volop in beweging. Het doel is om er voor te zorgen dat SODM ook in de toekomst als gezaghebbende toezichthouder kan blijven opereren. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega's mijn bijdrage hieraan te mogen leveren."

De directie Toezichtsbeleid, met momenteel zes medewerkers, houdt zich bezig met het doorontwikkelen van het toezicht van SodM, het helpen opzetten van nieuwe toezichtonderwerpen, de coördinatie van het onderzoek, de risicosturing van het toezicht en de internationale samenwerking. Met de komst van Boukje van der Lecq-Meijssen is het directeuren-team van SodM weer compleet. Het team bestaat naast Boukje uit Pieter van den Bergen (Engineering & Netbeheer), Francine Kiewiet de Jonge – Lulofs (Bestuurszaken) en Stan Goense (Boren & Ondergrond).