SodM laat onafhankelijke audit uitvoeren naar KNMI-metingen

Een deel van de versnellingsmeters van het meetnetwerk van het KNMI in Groningen hebben de grondversnellingen bij aardbevingen niet correct gemeten. Deze data is van belang voor het bepalen van de omvang van de versterking en de mate waarin een woning versterkt moet worden. Het KNMI heeft de meetdata inmiddels gecorrigeerd. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat een onafhankelijke audit op de meetdata van het KNMI uitvoeren. Hierbij zal worden gekeken naar de data van alle versnellingsmeters, dus niet alleen naar de verkeerd afgestelde meters.

Meetdata van belang voor toezicht en wetenschappelijk onderzoek

De kwaliteit van de meetdata van het KNMI is van belang voor het toezicht op de veiligheid in Groningen alsmede voor het wetenschappelijk onderzoek dat naar het Groningen-gasveld wordt gedaan. SodM zal daarom een onafhankelijke audit laten uitvoeren op de kwaliteit van de gemeten grondversnellingen van het KNMI. De audit wordt gestart met een kort onderzoek om alle relevante feiten scherp te hebben. De volledige audit duurt naar verwachting 6-12 maanden. Dit is een vervolg op een audit die SodM vorig jaar door het Noorse onderzoeksbureau NORSAR heeft laten uitvoeren. Toen heeft SodM de wijze waarop het KNMI de locaties en magnitudes van bevingen bepaalt, laten controleren. Hieruit zijn geen bijzonderheden gekomen. 

Opnieuw doorrekenen van de aardbevingsrisico’s ten behoeve van versterking

De NAM gebruikt de data van het KNMI voor de Hazard en Risk Assesssment (HRA) van het Groningen-gasveld om het risico en de dreiging als gevolg van aardbevingen door te rekenen. De NAM is inmiddels bezig om de dreiging en het risico opnieuw door te rekenen met de gecorrigeerde data van het KNMI. SodM ziet erop toe dat de NAM deze doorrekening op de juiste wijze doorvoert. Op zijn vroegst zal de NAM in april klaar zijn met deze doorrekening. Hieruit zal blijken of deze gecorrigeerde data een effect hebben op het aantal gebouwen dat aan de veiligheidsnorm voldoet, en de prioritering van de te versterken huizen. SodM ziet geen reden om de reeds ingezette versterking tot dat moment aan te houden. Voor de veiligheid van de inwoners van Groningen is het van belang dat de versterking met de grootst mogelijke voortvarendheid wordt uitgevoerd.