Aardwarmteproject nabij Venlo nu niet hervat

Het aardwarmteproject van CLG in de gemeente Horst aan de Maas nabij Venlo wordt nu niet hervat. CLG lag reeds stil naar aanleiding van een kleine aardbeving op 25 augustus 2018. Ondanks het uitgebreide onderzoek van het geothermiebedrijf CLG, stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vast dat er uiteindelijk onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de specifieke ondergrondse situatie om verantwoord aardwarmte te kunnen winnen. De onzekerheid over de kans op letsel en schade veroorzakende bevingen voor het eigen personeel en de omwonenden blijft als gevolg daarvan te groot.

Sinds juni 2017 mocht CLG aardwarmte produceren onder de voorwaarde dat de productie zou worden gestaakt zodra er een aardbeving plaatsvindt in het gebied. Na overleg met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen heeft CLG – na een eerste kleine aardbeving - op 28 augustus besloten de productie stil te leggen. Op 3 september 2018 heeft opnieuw een aardbeving plaatsgevonden, echter ditmaal met een magnitude van 1.7 en een gemeten grondsnelheid van 1,1 mm/s.

Onder strenge voorwaarden werd winnen gedoogd

Het doublet van CLG ligt vlakbij het aardwarmteproject van CWG (California Wijnen Geothermie). CWG heeft op 10 mei van dit jaar de productie stilgelegd in overleg met SodM aangezien zij slechts tijdelijk toestemming had om nabij de breuk te injecteren. Beide geothermiebedrijven in glastuinbouwgebied Californië liggen in de nabijheid van actieve natuurlijke breuken in de ondergrond. De bedrijven mogen daarom alleen onder strenge voorwaarden aardwarmte winnen. SodM heeft daarom aan CLG gevraagd met onderzoek aan te tonen dat ze dit op een verantwoorde wijze kunnen doen. CLG heeft al het mogelijke onderzoek wat van haar verwacht kan worden uitgevoerd.

CLG vraagt om hervatten

Op 12 april 2019 heeft SodM van CLG een overkoepelende notitie, een Seismische Risico Inventarisatie en een onderzoeksrapport over de mogelijke oorzaak van de bevingen van het technisch adviesbureau Q-con ontvangen. CLG stelde daarbij de vraag of SodM op basis van deze gegevens kan instemmen met het voorwaardelijk hervatten van de winningsactiviteiten. SodM heeft op 17 april 2019 een externe technisch expert ingeschakeld om de stukken onafhankelijk te beoordelen. Dit is uitgevoerd door de bij de Swiss Federal Office of Energy werkzame deskundige dr. Gunter Siddiqi.

Onvoldoende wetenschappelijke gegevens voor verantwoord winnen

Alle onderzoeken en analyses bij elkaar opgeteld, blijft SodM echter van mening dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de specifieke ondergrondse situatie (zoals de plek en de grootte van breuken) om het opnieuw opstarten van geothermiewinning door CLG in glastuinbouwgebied Californië op een verantwoorde wijze te laten gebeuren.

Terughoudend winnen aardwarmte bij breuken

Al in 2017 adviseerde SodM in de Staat van de Sector Geothermie (zie link onder dit bericht) terughoudendheid in gebieden dichtbij actieve breuken in de diepe ondergrond. In Californië gaat het dan voornamelijk om de Tegelenbreuk en de Veldenbreuk. Daarom ligt bij de bedrijven in dit gebied een meetnetwerk dat nauwkeurig aardbevingen registreert, ook heel kleine. Zo kan snel worden ingegrepen zodra een kleine beving zich voordoet om een grote te voorkomen. Het is niet zeker of dit systeem op deze locatie goed genoeg werkt.