Zorg voor veiligheid stopt niet na de winning. Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Mijnbouwondernemingen in Nederland besteden tijd en energie aan de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu tijdens de winning. Ondernemingen nemen de wettelijke eisen die aan hen gesteld worden serieus. Dat constateert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het Jaarverslag 2019. Echter, ondernemingen blijken niet altijd voldoende aandacht te hebben voor de nazorgfase.

Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen: “De energietransitie leidt tot steeds meer initiatieven en activiteiten. Daarbij moeten veiligheid voor de mens en bescherming van het milieu goed geborgd zijn, ook na afloop van de winning. Dat moet beter worden opgepakt door de industrie.”

Langetermijn-gevolgen van de energiewinning

Energiewinning gaat met risico’s gepaard: tijdens de winning, maar ook na afloop van de winning. De bodem beweegt in Limburg nog steeds plaatselijk door steenkoolwinning uit het verleden. In Groningen zullen aardbevingen blijven voorkomen ook na het stoppen van de gaswinning. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stabiliteit van afgesloten zoutcavernes in de diepe ondergrond in de verre toekomst niet vanzelfsprekend is. In 2019 vroeg SodM meer aandacht voor de lange termijn-nazorg van gasvelden, zoutcavernes en de steenkoolwinning. In 2020 gaat SodM daarmee door.

Veilige energietransitie begint op de tekentafel

Nieuwere, duurzamere energiebronnen zoals geothermie en windenergie op zee nemen een flinke vlucht. Het is belangrijk dat de veiligheid voor de mens en de bescherming van het milieu ook in deze nieuwe sectoren voldoende geborgd zijn; ook in de nazorgfase. Een veilige energietransitie begint al aan de voorkant op de tekentafel.