Last onder dwangsom voor geothermiebedrijf Van den Bosch

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft A en G van den Bosch B.V. in Bleiswijk een dwangsom opgelegd voor de ondeugdelijke verbuizing van een geothermieput. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.000 euro.

SodM heeft tijdens een inspectie geconstateerd dat de verbuizing van een geothermieput op één, of mogelijk op meerdere plaatsen, ondeugdelijk is. Daarmee overtreedt het bedrijf artikel 69 van het Mijnbouwbesluit.

In een bestuurlijk gesprek heeft het bedrijf toegezegd om de overtreding te beëindigen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Mede gelet op het feit dat het bedrijf in het verleden vaker waarschuwingen van SodM heeft ontvangen, besluit SodM nu een last onder dwangsom op te leggen.

A en G van den Bosch B.V. moet de gebreken repareren, zodat de integriteit van de put voldoet aan het Mijnbouwbesluit. SodM geeft het bedrijf tot 22 mei 2021 om de overtreding ongedaan te maken. Als hieraan niet wordt voldaan, verbeurt het bedrijf een dwangsom van € 100.000,- per dag met een maximum van € 6.000.000,-.