Over het belang van onafhankelijke en slagvaardige rijksinspecties

De Inspectieraad bestaat 15 jaar. Daarom spraken voormalig inspecteur-generaal Kete Kervezee en huidig inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren met magazine ToeZine (voor professionals in toezicht en handhaving) over het belang van slagvaardige en onafhankelijke rijksinspecties.

De Inspectieraad is het overlegorgaan waarin rijksinspecties samenwerken, kennis delen en professionaliseren. Kockelkoren: “Toezicht is belangrijker geworden in de keten van beleid en uitvoering. De Rijksinspecties zijn daarin een steeds gelijkwaardiger partner. Om hun bevoegdheden officieel te maken, moeten deze bij wet vastgelegd worden. Inmiddels is de Wet op de rijksinspecties in de maak.”

“Onderdeel hiervan zou moeten zijn hoe inspecties communiceren met de minister en met de Tweede Kamer. De Kamer zou zich sneller en beter kunnen laten informeren door direct contact te hebben met inspecties.”

Lees het hele interview

Beeld: ©SodM / SodM
Theodor Kockelkoren