Last onder dwangsom verbeurd door geothermiebedrijf Wayland

Geothermiebedrijf Wayland Energy in Bergschenhoek heeft voor twee verschillende overtredingen een last onder dwangsom (LOD) gekregen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De LOD’s waren bedoeld om herhaling te voorkomen. De eerste LOD is voor het niet melden van een ongewoon voorval. Helaas heeft Wayland Energy inmiddels opnieuw een ongewoon voorval te laat bij SodM gemeld waardoor een dwangsom van € 2.500 is verbeurd; aan deze LOD hangt een maximum van € 10.000. De tweede LOD is opgelegd voor het veranderen van de inrichting zonder vergunning; bij herhaling wordt voor deze overtreding een dwangsom verbeurd van € 1.500 per overtreding, tot een maximum van € 6.000.

Niet-melden ongewoon voorval

Als gevolg van twee voorjaarsstormen zijn op 19 februari 2022 twee van de drie voeten van de fakkel losgescheurd van de fundatie. De fakkel is vervolgens omgevallen en tot stilstand gekomen tegen een naastgelegen leiding. In eerste instantie is de installatie van afstand gecontroleerd afgeregeld, maar na het vrijkomen van gas is de installatie door middel van de noodstop alsnog tot stilstand gebracht.

Dit ongewone voorval is intern gemeld met een meldingsformulier ‘incidenten’. Daaruit blijkt dat er sprake is van een incident met uitstoot van gevaarlijke stoffen dat had kunnen uitmonden in brand en gewonden. Wayland heeft echter geen melding gedaan bij SodM en dat had wel gemoeten. SodM is daardoor als toezichthouder niet in de gelegenheid gesteld om haar toezichthoudende taak uit te voeren, zoals het opnieuw opstarten van de installatie.

Opnieuw in overtreding voor ongewoon voorval

Op 24 december 2022 is het brandalarm afgegaan bij de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek. De fabriek is vervolgens gestopt met behulp van de noodstop. Hiervan is door Wayland Energy melding gemaakt bij SodM op 4 januari 2023. Op 13 januari 2023 is de rapportage met betrekking tot dit incident ingediend. De melding had binnen 24 uur moeten plaatsvinden en SodM had in de gelegenheid moeten worden gesteld om toezicht te houden op de veiligheid bij het opnieuw opstarten van de installatie.

Gelet op de verstreken periode tussen 24 december 2022 en 4 januari 2023 concludeert SodM dat het ongewone voorval niet zo spoedig mogelijk is gemeld en dat er derhalve sprake is van een overtreding. En dat betekent dat € 2.500 is verbeurd en zal, indien nodig, worden ingevorderd.

Veranderen van de inrichting zonder vergunning

Indien een bedrijf de inrichting wenst te veranderen, moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Pas na het verlenen van de vergunning en de inwerkingtreding hiervan, is het toegestaan om de verandering binnen de inrichting te realiseren. Inspecteurs van SodM hebben tijdens de rondgang over het terrein van Wayland vastgesteld dat een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van datgene dat is aangevraagd en vergund. Daarbij gaat het om het verplaatsen van bouwwerken, zoals een opslagcontainer voor chemicaliën en een waterbuffersilo.