Last onder dwangsom Aardyn B.V.

Aardyn B.V. heeft een last onder dwangsom (LOD) gekregen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De LOD is opgelegd aan Aardyn om haar te laten voldoen aan de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de aardwarmte locatie Haagsche Aardwarmte Leyweg. Aardyn heeft binnen de gestelde termijn voldaan aan de onderzoeksverplichtingen. SodM zal toezien op de uitvoering daarvan.