Pieter van den Bergen van SodM naar Gezamenlijke Brandweer

Pieter van den Bergen wordt met ingang van 1 augustus 2024 benoemd tot directeur van de Gezamenlijke Brandweer (GB) in Rotterdam. Hij zal dan leidinggeven aan de driehonderd professionals van GB, een samenwerkingsverband van enkele tientallen bedrijfsbrandweerdiensten in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Pieter van den Bergen (56) neemt daarmee na acht jaar afscheid als directeur Toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen. Gestart als directeur toezicht beleid, werd hij in 2018 directeur toezicht op olie & gas, windparken op zee, geothermie en zoutwinning. Daarvoor was hij adjunct-directeur Toezicht & Handhaving bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en werkzaam voor verschillende provincies en gemeenten op het terrein van toezicht en handhaving op het fysieke domein.

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van mens en bescherming van milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. De GB is een brandweerorganisatie met een dubbele taak: bedrijfsbrandweer van veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en openbare brandweer in de Rotterdamse haven en woonwijken Hoogvliet, Rozenburg en Pernis.

Met zijn ervaring heeft Van den Bergen bij SodM mooie stappen gezet in de professionalisering van het toezicht op de veiligheid van de energietransitie. De stap naar de Gezamenlijke Brandweer is een logisch vervolg, gezien de komst van nieuwe vormen van energieopwekking en -transport in de Rotterdamse haven. Pieter van den Bergen: “Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat beleidsmakers van energiebeleid, industriële veiligheid niet als sluitstuk zien. Het is belangrijk dat we als maatschappij de energietransitie ook op het gebied van veiligheid met vertrouwen tegemoet kunnen zien.”

Van den Bergen heeft zijn toezicht vanuit SodM op in GB deelnemende bedrijven inmiddels neergelegd.