Nadere concretisering voorstel verlaging gaswinning door de NAM

Brief van SodM aan de NAM over het nader concretiseren van het verlagen van de gaswinning naar aanleiding van de beving bij Zeerijp. 

Maandag 8 januari 2018 was er in Zeerijp, Groningen een aardbeving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. De gemeten grondversnelling was 0,116 g. De grondversnelling geeft de mate van het schudden van de grond aan en is daarmee een indicator voor mogelijke schade boven de grond. Deze was hoger dan bij de beving bij Huizinge van 3.6 in 2012 (0,08 g). Daardoor kan deze beving door bewoners als zwaarder ervaren zijn. 

Met deze beving is het hoogste niveau uit het Meet- en regelprotocol bereikt: het interventieniveau (code rood). De NAM heeft vervolgens, conform het Meet- en regelprotocol, binnen 48 uur - op woensdag 10 januari - een analyse opgeleverd en maatregelen voorgesteld aan het Staatstoezicht op de Mijnen. De voorgestelde maatregelen van de NAM zijn een stap in de goede richting maar niet concreet genoeg. Dit heeft SodM de NAM op 11 januari laten weten.

Op 15 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de NAM en SodM waarin de NAM aangaf met een concreter voorstel te kunnen komen voor de verlaging van de jaarlijkse gasproductie, inclusief een onderbouwing daarvan. SodM heeft vervolgens per brief verzocht deze aanvulling 16 januari vóór 12:00 aan te leveren. De NAM heeft SodM om uitstel gevraagd en is 24 uur later met de aanvulling gekomen. De NAM heeft op 17 januari de aanvulling ingediend bij SodM. SodM neemt deze aanvulling mee in haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het terugdraaien van de gaswinning heeft eventueel gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens. Het advies van SodM zal daar geen rekening mee houden maar alleen gebaseerd zijn op veiligheidsoverwegingen. Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid. Omtrent leveringszekerheid adviseert GTS de minister. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie in Groningen moet gebeuren. 

In het nieuwsbericht van 11 januari heeft SodM aangekondigd binnen twee weken een advies uit te brengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen. SodM bekijkt nog welke gevolgen deze aanvulling van de NAM heeft voor deze planning.