Handhavingsverzoek Milieudefensie over Vermilion afgewezen

SodM wijst een verzoek van Milieudefensie tot handhaving bij Vermilion af, omdat er geen sprake van een overtreding is.

Milieudefensie had SodM verzocht handhavend op te treden tegen Vermilion, omdat Vermilion niet zou hebben voldaan aan een verplichting uit het instemmingsbesluit Winningsplan Diever uit juli 2017.

Deze verplichting gaat over het nader inzichtelijk maken hoe de onzekerheidsmarge over de bodemdalingsprognose is bepaald. Vermilion heeft deze informatie reeds in een eerder stadium bij SodM aangeleverd. Er is daarom geen sprake van een overtreding.

SodM heeft deze informatie op verzoek ook aan Milieudefensie overhandigd.