Brief aan AkzoNobel over verscherpt toezicht

Het in september 2016 ingestelde verscherpt toezicht op AkzoNobel blijft voorlopig nog van kracht.

AkzoNobel (zoutwinning) is door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 9 september 2016 onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit deed SodM omdat zowel bij boorputten, als bij transportleidingen lekkages van diesel, pekel en brakwater waren vastgesteld. AkzoNobel heeft sindsdien met verhoogde prioriteit gewerkt aan het verbeteren van de transportleidingen en het controleren van alle putten op lekkages. Zij heeft hierbij goede voortgang geboekt.  AkzoNobel heeft echter de deadline niet gehaald en is nog niet helemaal klaar met deze activiteiten.  Die moeten daarom met hoge prioriteit doorgezet worden. Daar komt bij dat AkzoNobel volgens SodM de activiteiten rondom het komen tot goede abandonnering van niet meer gebruikte cavernes met een duidelijk hogere urgentie moet uitvoeren. Het verscherpte toezicht op AkzoNobel  zal dan ook vooralsnog van kracht blijven.