Besluit Wob-verzoek inzake SodM-advies over revisie omgevingsvergunning Warffum

SodM publiceert op verzoek het advies over de revisie van de omgevingsvergunning voor deze NAM-locatie.

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in juni 2018 een verzoek gedaan om het advies van SodM aan de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de revisie van de omgevingsvergunning voor de NAM-locatie Warffum. SodM publiceert daarom het advies op haar website.

De Minister heeft in zijn besluit aangegeven dat het advies van SodM integraal is overgenomen.