Last onder dwangsom voor Neptune Energy wegens overschrijding milieunorm

Neptune Energy Group dient vóór 1 februari 2019 de overschrijding van de emissiegrenswaarde voor stikstoxiden van een offshore gasturbine te beëindigen.

Neptune Energy dient de emissie van stikstofoxide op haar platform L10-AD op de Noordzee te verlagen. Op dat platform staat een gasturbine die de milieunorm uit de vergunning overschrijdt. Daarom moet Neptune Energy vóór 1 februari 2019 deze turbine buiten gebruik stellen. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Neptune Energy een last onder dwangsom opgelegd van € 25.000,- per week, met een maximum van € 500.000,- in totaal.