Vermilion houdt zich aan vergunde gasproductie Diever

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is van mening dat Vermilion Energy zich voor het gasveld Diever houdt aan de vergunde productie zoals is vastgelegd in het winningsplan van 31 maart 2016.

Milieudefensie had SodM gevraagd handhavend op te treden, omdat het gaswinbedrijf uit Harlingen sneller en te veel gas zou winnen dan het winningsplan toestaat. SodM heeft bepaald dat Vermilion Energy zich wel houdt zich aan de vergunde productie en dus niet in strijd handelt met artikel 34 van de Mijnbouwwet. Het handhavingsverzoek van Milieudefensie is daarom afgewezen.