Reactie op risicobeheersplan AkzoNobel zoutcavernes onder afvalopslag Twence

AkzoNobel heeft eind 2018 een risicobeheersplan voor de twee zoutcavernes onder de Twence afvalopslag ingeleverd ter beoordeling. SodM is van mening dat door dit plan concreter is geworden wat AkzoNobel voornemens is te doen bij een instabiliteit van de carverne. Tegelijk signaleert SodM nog meerdere open einden in het plan op technisch gebied en in de planning, die een effectieve uitvoering van het plan in de weg kunnen staan. In een brief aan AkzoNobel wijst SodM het bedrijf op haar verantwoordelijkheid. SodM wil op meerdere punten verduidelijking krijgen om vertrouwen te kunnen hebben dat de risico’s goed beheerst worden.

SodM heeft om een risicobeheersplan gevraagd, dat specifiek is toegesneden op de unieke situatie van de twee cavernes onder Twence. Door de bovenliggende afvalopslag zijn de caverne niet meer bereikbaar. Het plan beschrijft wat er in deze specifieke omstandigheid moet gebeuren als het meetsysteem bij Twence instabiliteit waarneemt. Als er in zo’n situatie niet op tijd actie wordt ondernomen, is er risico op ernstige vervuiling van bodem en grondwater door afvalstoffen uit de opslag. Belangrijke onderdelen voor zo’n risicobeheersplan zijn een tijdlijn met benodigde stappen om de caverne te stabiliseren, duidelijke criteria wanneer AkzoNobel over gaat tot actie en een communicatieplan met de omgeving.