Nouryon blijft onder verscherpt toezicht SodM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) handhaaft vooralsnog het verscherpt toezicht op Nouryon Salt (voorheen AkzoNobel Salt). In het najaar van 2016 is het verscherpt toezicht ingesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon het opruimen van niet meer gebruikte cavernes te weinig urgentie. SodM stelt vast dat ondanks de doorgevoerde reeks aan verbeteringen, op onderdelen nog te weinig voortgang is geboekt.

SodM is enerzijds blij met de gerealiseerde verbeteringen en ziet daarin de intentie van Nouryon om veiligheid in alle aspecten stevig te verankeren in haar mijnbouwactiviteiten. Anderzijds maken de geconstateerde tekortkomingen duidelijk dat er nog een weg te gaan is. Het verscherpt toezicht blijft dan ook gehandhaafd totdat de verankering van de (arbo)veiligheid en zorg voor het milieu in voldoende mate gerealiseerd is.

Concreet is het zoutbedrijf opgedragen om het bestaande verbeterprogramma te versnellen en structureel te borgen. Dit vereist een verantwoordelijke uitvoering van de gehele levenscyclus van de mijnbouwactiviteiten, van aanleg via productiefase tot abandonnering. De benodigde investeringen in de veiligheid van mens en milieu verdragen het niet, zoals nu lijkt te gebeuren, in tijd vooruitgeschoven te worden.

Het verscherpt toezicht duurt nu drie jaar. SodM heeft duidelijk gemaakt dat het nu echt aan de directie is om met doortastende sturing de (arbo)veiligheid en de zorg voor het milieu goed te verankeren in het bedrijf. Het tijdig realiseren van de vereiste acties en investeringen zijn daar onderdeel van.