Advies over de te gebruiken seismische dreiging bij de versterking van gebouwen in Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd hoe om te gaan met de afnemende seismische dreiging bij de beoordeling van gebouwen op basis van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR).

SodM heeft EZK hier op 10 oktober over geadviseerd. De verwachte seismische dreiging wordt gebruikt in de NEN-webtool voor de toepassing van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen. SodM adviseert EZK om niet te ver vooruit te lopen op het afnemen van de seismiciteit, maar voor de versterking uit te gaan van de seismische dreiging voor de komende 1 tot 2 jaar. Daarnaast adviseert SodM om de seismische dreiging zoals gebruikt in de NEN-webtool jaarlijks te herzien op basis van de meest recente risico-berekeningen. Op deze manier wordt volgens een vast ritme de laatste stand van de kennis en actualiteit benut, wat kan bijdragen aan de snelheid van het algehele versterkingsprogramma en daarmee de veiligheid.

Het ministerie van EZK heeft het advies op 14 november 2019 overgenomen, zie de kamerbrief Aanpak vande bovengrondse gevolgen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen.