Advies over versterking gebouwen in batch 1581 met normaal risicoprofiel

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is positief over het voornemen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om de gebouwen uit batch 1581 met een normaal risicoprofiel direct en zonder herbeoordeling in uitvoering te nemen.

De beschikbare beoordelingscapaciteit is op dit moment de beperkende factor voor de voortgang van de totale versterkingsopgave. Een snelle herbeoordeling van deze groep gebouwen levert bovendien geen significant lagere versterkingsmaatregelen op. Daarom komt het direct en zonder herbeoordeling in uitvoering te nemen van deze groep gebouwen de snelheid van de versterkingsopgave en dus de veiligheid in Groningen ten goede. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een onderzoek dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gedaan heeft naar deze gebouwen in batch 1581. Bovendien geeft het nu in uitvoering brengen van de gebouwen uit batch 1581 met een normaal risicoprofiel duidelijkheid aan een groep bewoners die al lange tijd in onzekerheid afwachten.