Korte review van de jaarlijkse risico-analyse voor de gaswinning in Groningen (HRA2020)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd een korte review uit te voeren op de dreigings- en risico-analyse van de NAM voor de gaswinning in Groningen voor gasjaar 2020-2021. De NAM heeft deze analyse voor twee verschillende productiestrategieën uitgevoerd. Deze analyse, ook wel de Hazard and Risk Assessment (HRA) genoemd, wordt gebruikt om de risico’s in te schatten van de gaswinning.

De NAM heeft de nieuwste wetenschappelijke inzichten toepast in de modellen die gebruikt worden voor deze risico-analyse. SodM heeft dit gecontroleerd. Daarnaast heeft de NAM de verlaagde gaswinning in de berekeningen gebruikt. Dit alles zorgt ervoor dat de kans op aardbevingen afneemt. Volgens de risico-analyse neemt de kans op een beving met een magnitude van 3,6 of hoger in 2020 af van 12,5% naar 5%.

Geen gevolgen voor de huidige versterkingsopgave

De jaarlijkse risico-analyse heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd voor de prioritering van de huidige versterkingsopgave. Alle huizen die nu in de versterkingsopgave zitten, worden allemaal opgenomen en beoordeeld. Pas na beoordeling op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) staat vast of een huis veilig is of versterkt dient te worden. Wel is in de risico-analyse een klein aantal schuren geïdentificeerd die aan een boerderij vastzitten, die mogelijk versterkt moeten worden. De NCG controleert momenteel of deze schuren al onderdeel zijn van de 26.000 gebouwen in de versterkingsopgave. Zo niet, dan moeten deze toegevoegd worden.

Dit advies heeft EZK op 31 maart naar de Tweede Kamer gestuurd.