Advies over de actualisatie van de trendparameters voor de seismische activiteit van het Groningen-gasveld

De gaswinning uit het Groningen-gasveld is inmiddels dermate laag, dat bevingen met name worden veroorzaakt door drukvereffening in het veld, en slechts heel beperkt door de resterende gasproductie. Zolang de gaswinning wordt afgebouwd naar nul, ziet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) daarom geen aanvullende mogelijkheden om de seismiciteit verder te beperken door de gasproductie tussentijds aan te passen.

Onder de voorwaarde dat deze afbouw gerealiseerd wordt, adviseert SodM de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de grenswaarden voor de seismiciteit te laten vervallen en te vervangen door signaalwaarden. Met deze signaalwaarden kunnen perioden van lage, verhoogde en sterk verhoogde seismisciteit van het Groningen-gasveld worden onderscheiden.