Bezwaar Vermilion tegen last onder dwangsom wegens geluidsoverlast ongegrond

Vermilion heeft bezwaar gemaakt tegen een last onder dwangsom wegens het overschrijden van de geluidsnorm bij de booractiviteiten in Noordwolde.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft geconstateerd dat Vermilion in de periode vóór 20 november 2019 de wettelijke geluidsnorm een aantal keer had overschreden bij boorinrichting Weststellingwerf-1 in Noordwolde. Om herhaling hiervan te voorkomen heeft SodM op 20 november 2019 aan Vermilion een last onder dwangsom opgelegd. Vermilion heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze last. SodM heeft de bezwaren onderzocht en verklaart deze ongegrond.