Toezichtsignaal Integriteit afsluitende laag geothermie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 27 november 2020 een Toezichtsignaal Integriteit afsluitende laag geothermie afgegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is onvoldoende duidelijk voor de sector wat de norm is voor integriteit van afsluitende lagen en reservoirs. Ook constateert SodM dat de huidige rekentool ontoereikend is voor grotere verschillen tussen het opgepompte en het retourwater.

Een groter temperatuurverschil tussen het geïnjecteerde water en het water dat zich in de ondergrond bevindt, geeft risico’s voor de reservoirintegriteit. Voor veiligheid en milieu is het van belang dat de afsluitende lagen rondom het reservoir integer blijven en het reservoir afsluiten van omliggende lagen.

De regelgeving rondom injectietemperatuur van geothermie is op dit moment onvoldoende helder. SodM vraagt EZK daarom handhaafbaar beleid vast te stellen en daarmee duidelijkheid te geven aan de geothermiesector en aan SodM.

Advisering SodM aan EZK

In de advisering op de winningsplannen aan EZK let SodM erop dat ondernemers de vereiste maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Het uitgangspunt van SodM is dat er geen scheurvorming in de afsluitende lagen mag worden toegestaan zonder dat de risico’s en onzekerheden zijn beschreven en acceptabel bevonden.

Reactie EZK

Het ministerie van EZK geeft aan dat de in het toezichtsignaal beschreven problematiek en de daarbij behorende zorgen helder en herkenbaar zijn. EZK geeft aan het tijdelijk beleidskader waar nodig, overeenkomstig ons advies aan te passen zodra de reviews van de softwaretool SRIMA beschikbaar zijn en eventuele adviezen uit de review zijn verwerkt.