Protocol bepaling maximale injectiedrukken bij aardwarmtewinning

Voor het winnen van aardwarmte (ook wel geothermie) injecteren operators water in de ondergrond. Dit moet veilig gebeuren. In dit protocol staan richtlijnen voor de maximale druk waarmee een operator water veilig kan injecteren in de ondergrond.

Dit protocol is bruikbaar bij temperatuurverschillen tussen producer en injector van maximaal 40 °C. Is het temperatuurverschil hoger? Dan moet de uitvoerder een extra onderbouwing aanleveren over de integriteit van de afsluitende laag waarin injectiedruk en thermische effecten aan bod komen.