Protocol bepaling maximale injectiedrukken bij aardwarmtewinning

Voor het winnen van aardwarmte (ook wel geothermie) injecteren operators water in de ondergrond. Dit moet veilig gebeuren. In dit protocol staan richtlijnen voor de maximale druk waarmee een operator water veilig kan injecteren in de ondergrond.

Het protocol geeft een berekeningsmethodiek weer voor het bepalen van de maximale injectiedruk bij verschillende temperaturen. Er kan worden afgeweken van de methodiek indien er een goede onderbouwing wordt aangeleverd van de voorgestelde maximale injectiedruk. In deze onderbouwing is het noodzakelijk dat er wordt aangetoond dat injectie bij deze afwijkende druk veilig en verantwoord is. De onderbouwing moet dan ten minste de aandachtspunten bevatten die in de tweede bijlage zijn opgenomen.

Het injectieprotocol hoort bij het Toezichtsignaal Integriteit afsluitende laag geothermie.