Afwijzing handhavingsverzoek gasproductie uit put Vries-10 (Assen)

SodM wijst een verzoek tot stilleggen van de gasproductie door Vermilion uit put Vries-10 af, omdat er geen sprake van een overtreding is. 

De winning uit het veld Vries gebeurt op basis van het winningsplan Westerveld uit 2016. Omdat de winning uit put Vries-10 is opgenomen in dit winningsplan en hier door de minister van Economische zaken en Klimaat mee is ingestemd, is de winning legaal.