Uitleg aan NOGEPA over cementen afsluitingen bij het buiten gebruik stellen van boorgaten

In deze brief licht SodM aan NOGEPA haar interpretatie toe van de Mijnbouwregeling omtrent de lengte van de cement in de annulaire ruimtes bij het buiten gebruik stellen van een boorgat. SodM stelt dat deze afsluiting een aaneengesloten laag moet zijn van tenminste 100 meter, dan wel 50 meter indien er een vaste ondersteuning is. De afsluiting strekt zich uit over de volledige doorsnede van de put en alle annulaire ruimten.