Beoordeling halfjaarlijkse rapportage NAM over seismiciteit Groningen (november 2020 tot mei 2021)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de halfjaarlijkse rapportage van de NAM over de seismiciteit in Groningen beoordeeld. De rapportage betreft de periode november 2020 tot mei 2021. SodM is van mening dat de rapportage een volledig overzicht en een goede analyse geeft van de waargenomen bevingen.

Afname van de seismische activiteit lijkt te stagneren

Na een duidelijke afname van het aantal bevingen en de aardbevingsdichtheid tussen 2014 en 2019, lijkt deze afname de laatste twee jaar te stagneren. Het aantal bevingen met een sterkte van 1.2 en groter fluctueert sinds 2019 rond ongeveer 20 bevingen per jaar, waarbij in de zomer het aantal bevingen hoger is dan in de winter. De aardbevingsdichtheid bevindt zich de afgelopen twee jaar rond de 0,2 bevingen (M≥1.2) per vierkante kilometer per jaar. In de aardbevingsdichtheid is geen seizoenfluctuatie waar te nemen. Op dit moment is nog niet vast te stellen of er sprake is van een daadwerkelijke trendbreuk of natuurlijke variabiliteit in seismiciteit.

Aantal bevingen nog binnen bandbreedte seismologisch model

Bij de vorige halfjaarlijkse rapportage constateerde SodM dat in het gasjaar 2019/2020 zich meer bevingen met een magnitude van 1.5 of zwaarder hadden voorgedaan dan door het seismologisch model was voorspeld. Tot 23 juli 2021 zijn er in het gasjaar 2020/2021 6 bevingen met een sterkte van 1.5 of zwaarder opgetreden. Het aantal bevingen blijft daarmee nog net binnen de bandbreedte van het seismologisch model. SodM blijft de aardbevingen in Groningen nauwlettend volgen en analyseren. In november zal SodM op basis van de rapportage van de seismiciteit over het gehele gasjaar 2020/2021 bepalen of er aanleiding is om nader onderzoek te starten.