Advies SodM op actualisatie winningsplan gasveld Faan NAM

SodM heeft de actualisatie van het winningsplan Faan beoordeeld. Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag uit het Faan-gasveld maximaal 884 miljoen Nm3 gas winnen. De bodemdaling als gevolg van de gaswinning uit Faan mag maximaal 4 cm bedragen.

NAM heeft een actualisatie van het winningsplan Faan ingediend. De reden voor de wijziging is de verlengde levensduur en een verduidelijking van het maximale productievolume uit het veld Faan, nu er meer bekend is over het productiegedrag van het veld.

Productievolume binnen bandbreedte

NAM heeft in 2008 aangegeven dat zij 451 miljoen Nm3 gas zou winnen uit Faan. NAM gaf hierover aan dat er veel onzekerheid over deze waarde was. Nu er veel meer bekend is over het veld heeft NAM aangegeven dat ze tot en met 2028 maximaal een totaal volume van 884 miljoen Nm3 uit Faan wint. Dit valt binnen de bandbreedte voor het veld Faan (zie ook Maximale productievolumes per gasveld | NLOG).

Bodemdaling maximaal 4 cm

SodM vindt het aannemelijk dat de totale bodemdaling veroorzaakt door gaswinning uit Faan minder dan 4 cm zal zijn op het diepste punt en de nog te veroorzaken bodemdaling door gaswinning uit het gasveld Faan maximaal nog 2 cm zal zijn. De totale bodemdaling boven Faan, veroorzaakt door alle gaswinningen in dit gebied, zal maximaal rond de 6 cm liggen. Dat NAM geen extra maatregelen voorstelt, is passend bij deze prognose.

SodM adviseert om een totale maximale bodemdaling van 4 cm door gaswinning uit het Faan-veld, gemeten vanaf begin van de winning, op te nemen in het instemmingsbesluit.

Bevingen – laagste risico categorie

NAM heeft een seismische risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het Faan-gasveld in de laagste risicocategorie valt. SodM onderschrijft dit. Bovendien is de meetnauwkeurigheid van het KNMI-netwerk boven het Faan-veld voldoende nauwkeurig om eventuele kleinere bevingen te registreren.  

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit voor de actualisatie van het winningsplan Faan op 20 mei 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.