Advies SodM milieueffectrapport zoutwinning Nouryon/Nobian Haaksbergen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd over het op te stellen milieueffectrapport (mer) voor de nieuwe zoutwinning van Nouryon/Nobian in Haaksbergen.

Vooraf nadenken over de hele levenscyclus

SodM hecht veel waarde aan de mer-procedure omdat deze ten grondslag ligt aan goede besluitvorming in alle fasen van de mijnbouw. Vóóraf nadenken over de gehele levenscyclus.

Het mer moet bovendien het gehele project beschrijven, naast de eerste 12 cavernes dus ook de mogelijke uitbreidingen en hergebruik. Alleen dan kan een eerlijke afweging van alternatieven, inclusief locatiekeuze, plaatsvinden.

Advies EZK

In juni 2021 heeft EZK een advies uitgebracht aan Nouryon over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport. De daarbij behorende documenten staan op Zoutwinning Haaksbergen · mijnbouwvergunningen