Vergunning voor EBN: verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen regio’s Deurne en Apeldoorn

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten EBN namens de minister van Economische Zaken en Klimaat een aanvullende vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen.

Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. Er zijn ook wettelijke voorschriften aan verbonden. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden en ziet erop toe dat EBN de vergunning naleeft. De vergunning is op 22 november 2021 verstuurd naar EBN.

Periode

EBN krijgt een nieuwe vergunning voor onderzoek in het gebied aangeduid als de gebieden F respectievelijk A in de (bijgevoegde) Gebiedenkaart SCAN. Het onderzoek gebeurt op verschillende plaatsen in de regio’s Deurne en Apeldoorn, tussen 3 januari 2022 en 31 juli 2022, zie hiervoor de detailkaarten in de vergunning. Telkens voordat een onderzoek op een bepaalde plaats start, zal EBN de omwonenden en SodM daarvan op de hoogte stellen.

Deze vergunning is voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren, heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.