Verkenningsonderzoek seismiek

Verkenningsonderzoek of seismisch onderzoek heeft als doel de structuur van de ondergrond in kaart te brengen, zoals de ligging van gesteentelagen (ook wel aardlagen genoemd) en breuken. Dit geeft inzicht in de geschiktheid van de locatie voor geothermie of de mogelijke aanwezigheid van delfstoffen.

Het onderzoek vindt plaats met geluidsgolven die worden opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken, is een vergunning nodig. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verleent de vergunning en stelt hierin voorwaarden aan het onderzoek. Ook ziet SodM erop toe dat het onderzoek veilig plaatsvindt.
 

De vergunning van SodM betreft alleen het gebruik van explosieven. Er zijn nog meer regels en voorwaarden om dit onderzoek te mogen doen. Het bedrijf moet bijvoorbeeld ook afspraken maken met de betreffende gemeenten, en omwonenden en bedrijven informeren voordat het onderzoek plaatsvindt.