Advies SodM op gewijzigd winningsplan gasveld Tietjerk (Vermilion Energy Netherlands B.V.)

SodM heeft het gewijzigde winningsplan beoordeeld. Op dit moment heeft SodM onvoldoende informatie ontvangen en adviseert om niet in te stemmen met het winningsplan.

Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan voor het gasveld Tietjerk ingediend, omdat ze langer wil gaan winnen uit bestaande putten, en ook wil gaan winnen uit nieuwe putten. Over de grootte en effecten van bodemdaling heeft Vermilion niet voldoende informatie aangeleverd. Dat komt omdat het nu nog onzeker is hoeveel gas er gewonnen kan worden, en daarmee is het ook onzeker hoeveel bodemdaling er kan optreden.

Bevingen – laagste risico categorie

Vermilion heeft een seismisch risico analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het Tietjerk gasveld in de laagste risico categorie valt. SodM onderschrijft de analyse van Vermilion. Bovendien is de meetnauwkeurigheid van het KNMI netwerk boven het Tietjerk veld voldoende nauwkeurig om eventuele kleinere bevingen te registreren. 

Bodemdaling nog onbekend

Vermilion kan nog niet nauwkeurig inschatten hoeveel gas er gewonnen gaat worden, daardoor is ook de hoeveelheid bodemdaling onzeker. Er is sinds start van de winning in 1974 al 14 cm bodemdaling opgetreden. De toekomstige bodemdaling kan nog eens 18 cm bedragen (totaal 32 cm), wanneer er volgens het winningsplan gewonnen wordt. Vermilion moet dan maatregelen nemen om schade door bodemdaling te voorkomen, te beperken of te herstellen. Dit staat echter niet in het winningsplan beschreven.

Volgende stappen

SodM stelt dat Vermilion meer informatie over de gevolgen van bodemdaling en over eventuele (herstel)maatregelen moet aanleveren. Dit kan door middel van een wijziging van het winningsplan, wanneer die nieuwe informatie beschikbaar komt (bijvoorbeeld na het boren van een nieuwe put).

Ontwerp instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Tietjerk op 21 oktober 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.