Positief advies winningsplan gasveld Spijkenisse Cluster fase 2

SodM vindt dat het winningsplan Spijkenisse Cluster fase 2 voldoet aan de voorwaarden voor de veiligheid en het milieu.

Olie- en gasprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldig winningsplan moeten winnen. De winning in Spijkenisse vindt al sinds 2006 plaats, het winningsplan was van 2013 en liep tot eind 2021. SodM heeft op 14 april 2021 de minister van EZK geadviseerd dat voortzetting van de gasproductie geen  toename van de veiligheidsrisico´s  geeft en dat de nadelige gevolgen voor natuur en milieu beperkt zijn.

Bevingen – laagste risico categorie

De NAM heeft een seismisch risico analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de Spijkenisse gasvelden in de laagste risico categorie vallen. SodM onderschrijft de analyse van de NAM. Bovendien is de meetnauwkeurigheid van het KNMI netwerk boven de Spijkenisse velden voldoende nauwkeurig om eventuele bevingen te registreren. Er kan lichte, niet constructieve schade worden veroorzaakt aan meerdere gebouwen en matige schade aan enkele gebouwen. Eventuele schade wordt door de NAM vergoed.

Bodemdaling minder dan 5cm

De bodemdaling blijft minder dan 5cm, dit is gelijk aan de daling beschreven in het winningsplan uit 2013. SodM verwacht niet dat deze bodemdaling een veiligheidsrisico geeft of schade veroorzaakt.

Winningsplan aanvraag en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 13 december 2021 met de aanvraag wijziging instemmingsbesluit Spijkenisse Cluster 2e Fase ingestemd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.