Advies SodM over de operationele strategie 2022-2023 voor Groningen-gasveld

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de staatssecretaris Mijnbouw op 19 mei 2022 geadviseerd over de gaswinning uit het Groningen-gasveld voor komend gasjaar. Hierbij heeft de staatssecretaris twee scenario’s voorgelegd. Kijkend naar de veiligheid van de inwoners in Groningen, dan vormt de gaswinning nog steeds een veiligheidsrisico. Daarom heeft het scenario met de minste productie de voorkeur van SodM. Het is vanwege de gascrisis voorstelbaar dat er bij deze hoeveelheid veiligheidsrisico’s ontstaan door een tekort aan aardgas in Nederland. Het is aan de staatsecretaris om een afweging te maken tussen het veiligheidsbelang van de leveringszekerheid en het veiligheidsbelang van de mensen in Groningen.

Voorgestelde scenario’s

In het gasjaar 2022-2023 zal het Groningen-gasveld naar verwachting alleen nog een reserverol vervullen. Om een reserverol te kunnen spelen moet een aantal productielocaties inzetbaar blijven. Hiervoor is een minimale gasproductie uit deze productielocaties noodzakelijk. Voor komend gasjaar, dat 1 oktober 2022 start, heeft EZK aan SodM advies gevraagd over twee scenario’s: een scenario om 7 productielocaties open te houden met een gaswinning van 1,9 miljard Nm3 en een scenario met 11 productielocaties met een gaswinning van 2,8 miljard Nm3.

Veiligheidsrisico huidige gaswinning

De gaswinning uit het Groningen-gasveld vormt nog steeds een veiligheidsrisico voor mensen in Groningen. Volgens de huidige beoordelingen moet een deel van de huizen nog steeds versterkt worden. Duizenden al beoordeelde huizen wachten op versterking. Daarnaast heeft het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade nadelige gevolgen voor de gezondheid van een deel van de inwoners. SodM concludeert dat in beide scenario’s het proces van drukvereffening in het gasveld de bevingen veroorzaakt. Het aantal bevingen kan dus niet verder omlaag worden gebracht door de productie verder terug te draaien. De Mijnbouwwet geeft minimalisatie van de productie uit het Groningen-gasveld als uitgangspunt. Daarom heeft het openhouden van 7 productielocaties de voorkeur van SodM.

Inspraak start op 25 juni 2022

Het ontwerp-besluit zelf, de bijbehorende adviezen vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is nog niet mogelijk om op de documenten te reageren. De terinzagelegging en de inspraaktermijn beginnen officieel op zaterdag 25 juni 2022. Houd de website van RVO in de gaten voor meer informatie.