Brief aan EZK over advisering complexe projecten zoals zoutwinning Haaksbergen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stuurde op 25 mei 2022 een brief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aandacht te vragen voor de impact van en nazorg bij grote complexe projecten zoals het lopende project 'Haaksbergen'.

In Haaksbergen heeft Nobian de intentie zout te gaan winnen in nieuwe cavernes. Zoutwinning gebeurt met oplosmijnbouw, waardoor cavernes in de ondergrond ontstaan. Deze zoutcavernes kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie voor de opslag van gasvormige energiedragers. SodM heeft naar aanleiding van het project in Haaksbergen aandacht gevraagd voor toekomstige, vergelijkbare projecten.

SodM vraagt aandacht voor:

  1. een goede uitwerking en beoordeling van nazorg voorafgaand aan de vergunningverlening;
  2. de maatschappelijke impact van het project en een overzichtelijke procedure voor belanghebbenden;
  3. voldoende tijd en overzicht op alle aanvragen, zodat advisering integraal en zorgvuldig kan zijn.

Het is in het algemeen belang dat een samenhangende beoordeling van alle benodigde vergunningen voor de diverse bovengrondse activiteiten en van het winningsplan voor de zoutwinning zelf, zodanig plaatsvindt dat de burger voldoende vertrouwen heeft in een verantwoorde afweging die de veiligheid van mens en milieu borgt.

Het bevordert een integrale beoordeling van de veiligheid voor mens en milieu door SodM; dat werkt door in het toezicht.