Eerste duiding beving Wirdum van 8 oktober 2022

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de staatssecretaris Mijnbouw van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geïnformeerd over de zogeheten '48-uursbrief' die zij heeft ontvangen van de NAM over de beving van 8 oktober jl. nabij Wirdum met magnitude 3,1. De NAM is verplicht om bij bevingen met een magnitude 3 of hoger de toezichthouder binnen 48 uur te informeren. 

SodM heeft de afgelopen drie jaar in haar adviezen voor de operationele strategie voor de gaswinning uit het Groningen-gasveld reeds vastgesteld dat de huidige bevingen het gevolg zijn van de drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning. SodM heeft geconcludeerd dat, naast de reeds ingezette vermindering van de gasproductie, er geen aanvullende mogelijkheden zijn om het aantal bevingen per jaar verder te verlagen.

Desondanks is het wel noodzakelijk om een zo goed mogelijke verwachting te kunnen geven over toekomstige bevingen in het Groningen-gasveld. Met de bevingen bij Wirdum en het recente cluster bij Uithuizen in augustus-september 2022, zit het aantal aardbevingen dichtbij de bovengrens van de voorspellingen. De NAM is op verzoek van SodM begonnen met een onderzoeksprogramma naar de seismiciteit gedurende de drukvereffeningsfase in Groningen. Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksplan zal de NAM deze maand delen met SodM.

Veilige marges toegepast in de versterkingsopgave

SodM benadrukt dat beide beoordelingsmethoden voor versterking, namelijk de typologieaanpak en de NPR, veilige marges toepassen. Het risico dat huizen instorten als gevolg van een beving wordt dus niet onderschat in de versterkingsopgave ondanks dat de seismische activiteit hoger is dan werd verwacht.

Hoe nu verder?

In aanvulling op de 48-uursbrief zal NAM binnen twee weken een speciale rapportage over de Wirdum beving aanleveren, waarin meerdere, diepgaandere technische analyses worden uitgewerkt. Voor de cluster aardbevingen rond Uithuizen in augustus en september 2022 heeft NAM op 7 oktober 2022 een soortgelijke speciale rapportage bij SodM aangeleverd. SodM zal de speciale rapportage van de Wirdum beving samen met het rapport over de Uithuizen bevingen beoordelen en in november op haar website publiceren.