Reactie SodM op advies ‘Dorpen aan zet’ over de versterkingsopgave in Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 22 november 2022 een reactie gestuurd aan EZK over het advies ‘Dorpen aan zet’ van de heer Wientjes. SodM herkent zich in de analyse en in de grote lijnen in de adviezen. In het bijzonder de crisisaanpak die ook door de heer Wientjes voor voorgestaan en de grotere zeggenschap voor bewoners. 

SodM geeft de staatssecretaris nog een aantal aandachtspunten mee rondom urgentiebesef, daadkrachtige uitvoering, een maatwerkkader voor verschillen in de versterkingsopgave en het aardgasvrij maken van de vier dorpen.