Verscherpt toezicht Nobian halfjaarbrief mei 2023

Het Staatstoezicht op de Mijnen continueert het verscherpt toezicht op Nobian.

Nobian en SodM hebben begin dit jaar gesproken over de voortgang van Nobian op de verscherpt toezicht onderwerpen. Daarvoor heeft Nobian een aantal documenten ingediend. Door enkele voorvallen bij Nobian is het beoordelen van deze documenten vertraagd. Voor een van de opgevraagde documenten geldt dat Nobian aan SodM uitstel heeft gevraagd en gekregen voor het aanleveren ervan. Voor nu blijft het verscherpt toezicht van kracht.