Beoordeling onderzoek waterinjectieput SCH-447

De NAM heeft in 2020 een afwijking in de annulus-druk geconstateerd bij waterinjectieput SCH-447, en de waterinjectie direct stilgelegd. Vervolgens heeft de NAM nader onderzoek gedaan naar de integriteit van de injectieput. SodM beoordeelt het onderzoek van de NAM als voldoende diepgaand. Er is hierbij geen productiewater buiten de put geraakt. Er is dan ook geen sprake van schade aan mens of milieu. Put SCH-447 zal niet meer gebruikt worden voor waterinjectie, en definitief worden afgesloten. 

Operaties in de diepe ondergrond brengen onzekerheden met zich mee. Het is daarom niet uit te sluiten dat een dergelijke schade ook bij een andere put kan ontstaan. Het is van essentieel belang dat de NAM de putten goed monitort, zodat injectie direct kan worden stilgelegd en  (dreigende) schades tijdig worden opgemerkt en verholpen. Daarmee wordt voorkomen dat er gevolgen optreden voor mens en milieu.