Beoordeling jaarrapportage 2021-2022 gasopslag Grijpskerk

SodM heeft de jaarlijkse rapportage van de NAM over de gasopslag Grijpskerk beoordeeld. Hierin rapporteert de NAM de belangrijkste gegevens voor de beheersing van de ondergrondse risico’s bij het gebruik van de gasopslag. 

SodM stelt vast dat de NAM de metingen van productie- en injectievolumes en van drukken heeft gerapporteerd in overeenstemming met de verplichtingen van het instemmingsbesluit. Ook zijn de reservoirdrukken binnen de grenzen gebleven die als onder- en bovengrens zijn vastgelegd. SodM heeft in het toezicht door het jaar heen en in de beoordeling van de jaarrapportage geen afwijkingen geconstateerd die van invloed zijn op de integriteit van de gasopslag. De NAM voldoet hiermee aan de verplichting voor de beheersing van de ondergrondse risico’s van de gasopslag.