Reactie SodM op ACVG-advies over de toepassing van tijdvakken in de versterkingsopgave

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te adviseren over de toepassing van tijdvakken in de versterkingsopgave in Groningen. Hierbij heeft het college het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om een reactie op het concept-advies gevraagd. Het ACVG heeft het definitieve advies op 22 september 2023 gepubliceerd.