Afwijzing handhavingsverzoek gaswinning Middelie door de NAM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een verzoek om de gaswinning in Middelie stil te leggen afgewezen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een verzoek om handhavend op te treden tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afgewezen. Gevraagd werd om de gaswinning uit de velden Middelie (Zechstein en Rotliegend), Rustenburg en Westbeemster stil te leggen. SodM ziet geen overtredingen en daarmee geen reden om op te treden.

Partijen brachten de volgende argumenten naar voren om de gaswinning stil te leggen:

-Het winningsbesluit zou zijn verlopen;

  • De NAM zou een gascompressor hebben geplaatst zonder vergunning of gedoogbeslissing;
  • Met het nieuwe concept-winningsbesluit zal de NAM meer en versneld gas winnen wat zal leiden tot een versnelling van de bodemdaling en meer trillingen;

SodM heeft de genoemde argumenten onderzocht. Hieruit blijkt dat de NAM beschikt over een  geldig winningsplan voor de reservoirs waaruit op dit moment gewonnen wordt. Ook heeft de NAM  een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van de  gascompressor. Tot slot is het  concept-winningsbesluit nog niet onherroepelijk, zodat SodM hier niet handhavend tegen kan optreden. Conclusie is dat de NAM niet in strijd handelt met de wetgeving of geldende vergunningen.