Afwijzing handhavingsverzoek zoutwinning Heiligerlee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een verzoek om handhavend op te treden tegen de voortzetting van de zoutwinning door Nobian in het Heiligerlee veld afgewezen. Er is geen grond voor handhavend optreden.

Het verzoek tot handhaving gaat over de geometrische begrenzingen van zoutcavernes in het Heiligerlee veld in de gemeente Oldambt. In 2021-2022 heeft SodM onderzocht of zoutondernemingen zich houden aan de geometrische begrenzingen van cavernes: zijn de ligging/vorm van de cavernes in overeenstemming met de vergunning, zoals beschreven in het winningsplan? Tijdens het onderzoek voor caverneveld Heiligerlee zijn geen recente overschrijdingen geconstateerd. Wel zijn er oude overschrijdingen gevonden, die dateren tot wel enkele decennia geleden. Kijkend naar de overschrijding, in verhouding tot het formaat van de caverne in combinatie met de onderlinge afstand van de cavernes (pijlerdikte) en wijze van monitoring en de resultaten daarvan, is er volgens SodM geen sprake van gevolgen voor de stabiliteit van de cavernes en daarmee de veiligheid van de omgeving en het milieu. 
Op de plekken waar sprake is van een overschrijding, is Nobian gestopt met het winnen van zout, zodat de overschrijding niet groter wordt. Als er in de toekomst toch nieuwe overschrijdingen ontstaan, zijn daar consequenties aan verbonden.
Er is geen grond voor handhavend optreden. SodM wijst het verzoek om handhavend op te treden tegen de voortzetting van de zoutwinning af.