Last onder dwangsom Frisia Zout B.V.

Frisia Zout B.V. heeft voor verschillende overtredingen een last onder dwangsom (LOD) gekregen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 
De LOD’s zijn bedoeld om herhaling van de overtredingen te voorkomen. Bij herhaling van een overtreding wordt een dwangsom verbeurd.

De eerste LOD is gegeven voor het onvoldoende invulling geven aan de doelstelling van goodhousekeeping (het schoon en opgeruimd houden van een bedrijfsruimte of het terrein) en voor de opslag van gevaarlijke stoffen (gasflessen). Inmiddels heeft er een herinspectie plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat aan de voorschriften wordt voldaan. 

De tweede LOD is opgelegd voor het niet tijdig melden van ongewone voorvallen. Bij een volgende melding van een ongewoon voorval zal getoetst worden of dit tijdig is gedaan.