Beoordeling jaarrapportage 2022-2023 gasopslag Norg (NAM)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de jaarlijkse rapportage van de NAM over de gasopslag Norg beoordeeld. Hierin rapporteert de NAM de belangrijkste gegevens voor de beheersing van de ondergrondse risico’s bij het gebruik van de gasopslag. Mijnbouwondernemingen moeten ervoor zorgen dat de opgeslagen stoffen zich niet kunnen verspreiden buiten de opslag.

Bovendien moeten aardbevingen voor zover mogelijk worden voorkomen. Daarom moeten mijnbouwondernemingen ervoor zorgen dat zij bij het vullen van de opslag onder de drukgrens blijven die de afsluitende laag aankan. En mag de druk in de opslag tijdens de winning van het aardgas niet te laag worden.

Er zijn daarom een aantal grenzen vastgelegd in het instemmingsbesluit voor gasopslag Norg.

Het gaat om:

  • Een grens voor de hoeveelheid gas die in en uit de opslag wordt gehaald;
  • Een onder- en bovengrens voor de drukken in de gasopslag.

SodM stelt vast dat de NAM bij het gebruik van de gasopslag binnen deze grenzen is gebleven. SodM heeft in het toezicht door het jaar heen en in de beoordeling van de jaarrapportage geen verschillen vastgesteld die van invloed zijn op de integriteit van de gasopslag. De NAM voldoet hiermee aan de verplichting voor de beheersing van de ondergrondse risico’s. In 2023 zijn er geen bevingen gemeten in relatie tot de gasopslag.