Meer informatie over ondergrondse opslag Norg (Noordenveld)

De Underground Gas Storage (UGS) Norg bevindt zich in de gemeente Noordenveld in de provincie Drenthe. De UGS is een voormalig gasveld dat sinds 1997 gebruikt wordt voor de opslag van aardgas. In UGS Norg wordt van april tot en met september 'pseudo Groningen-gas' geïnjecteerd. Dit is hoogcalorisch gas gemengd met stikstof om het aardgas op het niveau van Groningen-gas kwaliteit te brengen (laagcalorisch). Van oktober tot en met maart wordt dit aardgas geproduceerd. In december 2018 heeft SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd over de veiligheidsrisico's van de UGS. SodM concludeerde toen dat de risico’s voldoende beperkt zijn als aan een aantal voorwaarden voor risicobeheersing wordt voldaan.  

Toezicht en inspecties

De meest risicovolle bedrijven in Nederland zijn aangewezen in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Voor deze bedrijven geldt een streng toezichtprogramma. De UGS is aangewezen als een BRZO-locatie. Daarom inspecteert SodM de locatie samen met de Veiligheidsregio. De BRZO-inspectie-rapporten vindt u hier op de website van BRZO+. Daarnaast controleert SodM of de NAM zich aan de voorwaarden uit het instemmingsbesluit houdt. Denk aan injectie- en productievolumes, reservoirdrukken en de monitoringssystemen voor seismiciteit en put-integriteit. Jaarlijks oordeelt SodM of de NAM de gas-opslag opereert binnen de vastgestelde drukbegrenzingen.  Bij de meest recente jaarrapportage was dit het geval.